گارانتی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما

لطفا جهت برخوداری از یک سال گارانتی بیشتر کد محصول خود را در سیستم وارد نمایید.

بدیهی است، در این روش علاوه بر گارانتی بیشتر، از صحت و اصالت کالا نیز اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد.

گارانتی و اصالت کالا

  • صرفا جهت اطلاع از صحت گارانتی محصول استفاده می شود و سیستم خودکار به شما پیامک خواهد داد