گروه مبلمان صنعتی VIP 

تهران ، شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان زارع2 ، پلاک 22